EASY START, s. r. o.

Láka vás oblasť miezd? Hneď na začiatku je však potrebné si uvedomiť, že táto oblasť sa neustále rozvíja a dochádza k novým a novým nariadeniam. Preto je potrebné byť v obraze neustále a získavať stále nové a nové informácie. Ak vás ani tento fakt neodradí, ste pripravený začať! Mzdy a personalistika predstavujú oblasť, ktorá je dôležitá pre každého, kto zamestnáva určitý počet zamestnancov. Nezáleží však na tom, či sa jedná o jedného zamestnanca alebo o viacerých.

Čo všetko začínajúci mzdár alebo mzdárka potrebuje?

Mzdy a personalistika s jednou osobou
Personalistika a mzdy sú v každej firme

Ak sa chcete vrhnúť do sveta miezd, mali by ste myslieť hlavne na to, že budete musieť ovládať množstvo zákonov, ktoré úzko súvisia so zamestnávaním zamestnancov. Základ tvorí Zákonník práce. Avšak do povinnej literatúry patrí aj zákon o zdravotnom a sociálnom poistení, zákon o dani z príjmov ale dokonca aj zákony o cestovných náhradách alebo sociálnom fonde. Okrem toho tiež medzi povinné patrí aj zákon o ochrane osobných údajov, s ktorým sa v praxi stretávame prakticky každý deň. Je potrebné si tiež uvedomiť, že so mzdami sa spája aj mnoho zákonných lehôt, ktoré je potrebné dodržiavať. To isté platí aj o povinnostiach, ktorých má každý zamestnávateľ mnoho. Je rozdiel v prípade, ak vediete mzdy a personalistiku zamestnancovi, ktorí práve nastupuje do zamestnania alebo takému, ktorý vo firme pracuje už niekoľko rokov. V prípade takého, ktorý čerstvo nastupuje budete potrebovať základné informácie, ako napríklad jeho meno a priezvisko, rodné číslo, adresu či kontaktné údaje. Takéhoto zamestnanca je tiež potrebné prihlásiť aj do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Základ tvorí pracovná zmluva, v ktorej budú všetky tieto náležitosti uvedené. Každý personalista tiež ku svojej práci potrebuje aj mzdový softvér. Tých je na trhu v ponuke hneď niekoľko a vybrať si ten správny môže byť často krát náročné. Je však potrebné brať ohľad na to, že existuje mnoho zákonov, nariadení či povinnosť dodržiavať lehoty. Preto sa môže ľahko stať, že sa mzdár jednoducho pomýli, avšak v tom prípade platí jednoduché pravidlo – čím menej chýb, tým lepšie. Mzdový systém za vás napríklad vypočíta mzdu, výšku daní, ktoré je zamestnanec povinný odviesť alebo napríklad aj rôzne odvody.

Mzdy a personalistika na jednom mieste

Ak patríte medzi tých, ktorí sa chcú začať tejto oblasti venovať alebo hľadáte niekoho, kto by sa vám o mzdy postaral, navštívte stránku https://www.easystart.sk, kde nájdete množstvo zaujímavých informácií z tejto oblasti.