Vybo Electric, a.s.

Přemýšleli jste i vy někdy nad tím, jak je možné, že se dopravní prostředky dokáží přemístit z bodu A do bodu B? Víte, co stojí za jejich pohybem? Tato oblast je velmi zajímavá. Obecně se dopravní prostředky pohybují díky motoru, který se často krát nazývá také i dopravní motor. Některé dopravní prostředky se pohybují pomocí elektromotoru, který má v sobě zabudovanou brzdu. Elektro motory se podepsali na rozvoji tak dopravních prostředků, jakož i průmyslu jako takovém.

Elektro motory a dopravní prostředky

Elektro motory pro vlaky

Údržba elektro motorů

Elektro motory fungují díky elektřině. Představují zařízení, které dokáží přeměňovat elektrickou energii, která proudí do zařízení na mechanický pohyb. Setkáváme se i s tím, že díky elektromotoru je umožněno provádět pohyb lineární. Elektro motor má i své opačné zařízení, a to dynamo nebo alternátor, které přeměňují mechanickou práci na elektrickou energii. Elektro motor nachází své opodstatnění u těch dopravních prostředků, které jako hlavní zdroj pohonu používají elektrickou energii. Jedná se nejčastěji o tramvaje, vlakové soupravy a trolejbusy. Elektrická energie je do těchto dopravních prostředků dopravována pomocí tyčových sběračů, které se nacházejí ve vrchní části trolejového, tramvajového nebo vlakového vedení. Lokomotivy poháněné elektrickou energií byly nahrazeny dieselovými a parními lokomotivami poměrně rychle a to z několika důvodů. Důvody, proč jsou tyto dopravní prostředky poháněné právě elektřinou jsou poměrně jednoduché. Jedná se jednak o ekonomické, ale současně i ekologické důvody. Elektrická energie je v porovnání s ostatními energiemi poměrně levná a v případě, kdy je dopravní prostředek v provozu nedochází až k takovému znečišťování životního prostředí. V každém ze zmíněných zařízení je jiný druh elektromotoru. Stejně se i pohony regulují jiným způsobem. 

Elektro motory jako nedílná součást dopravních prostředků

Vlakové soupravy, tramvaje a trolejbusy používají při své činnost elektro motory. Nejčastěji se jedná o stejnosměrné nebo střídavé. Typ elektro motoru se vybírá na základě napájecí soupravy, nakolik používaná elektrická energie je v transformátoru převedena do požadované formy. Na základě typu lokomotivy se umisťuje i daný elektro motor – střídavé lokomotivy mají k dispozici usměrňovače a stejnosměrné motory a v současnosti se v stejnosměrných lokomotivách používají i asynchronní motory, které mají frekvenční řízení otáček. Elektro motory představují zařízení, které se nepoužívají pouze v dopravním průmyslu. Jejich uplatnění je opravdu široké a využívají se v téměř každém průmyslu. Pokud hledáte i vy kvalitní elektro motory za přijatelné ceny, navštivte https://www.elektro-motor.cz/, kde najdete tak důležité informace, jakož i jejich bohatou nabídku.