Viessmann, s.r.o.

Ak nie sme odborníci na kotly, rozhodne budeme za najdôležitejšie považovať jeho samotnú kúpu. Toto tvrdenie je však pravdivé len sčasti. Samotný výber konkrétneho zariadenia je dôležitý, avšak čo budeme robiť v prípade, že toto zariadenie nebude pracovať spoľahlivo a bezpečne? Po kúpe je potrebné sa o kotly starať a každoročne na nich vykonať revíziu. Čo všetko so sebou servis kotlov prináša? Servis kotlov sa odporúča vykonávať minimálne jeden krát za rok. Opodstatnenie tejto činnosti nachádzame najmä vtedy, keď dochádza ku zmenám teploty a my môžeme byť kľudní, pretože vieme, že naše vykurovacie zariadenie bude pracovať tak, ako má. Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt viessmannVďaka servisu kotlov tiež môžeme kľudne spávať, pretože ak servisný technik zhodnotí, že zariadenie je v takom stave, aký sa očakáva, môžeme si byť istí, že sme v bezpečí. V neposlednom rade tiež servis kotlov zabezpečuje, že zariadenie pracuje efektívne a nedochádza k vykurovacím stratám. Výrobou a inštaláciou kotlov sa zaoberá viacero spoločností. Zohnať servisného technika, ktorý nám servis kotlov vykoná už nie je také náročné. Tieto spoločnosti väčšinou majú na konkrétne vykurovacie zariadenie svojich autorizovaných technikov. Platí to aj v prípade spoločnosti Viessmann, s.r.o. Spoločnosť Viessmann, s.r.o., predstavuje popredného svetového výrobcu vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov. V prípade vykurovacej techniky pre domácnosti spoločnosť Viessmann, s.r.o., dokáže svojim zákazníkom poskytnúť efektívne a účinné technológie. Zaraďujeme sem napríklad kondenzačné plynové kotly, tepelné čerpadlá, solárne systémy či rozličné príslušenstvo pre tieto zariadenia. Keďže ponuka tejto spoločnosti je naozaj široká, má vyškolených svojich vlastných servisných technikov pre každé spomenuté zariadenie. Spoločnosť Viessmann, s.r.o., teda vykonáva aj servis kotlov. Je si vedomá toho, že zodpovednosť za zariadenia by nemala končiť v okamihu ich predaja konečnému zákazníkovi. Na to, aby plynové kotly pracovali naozaj hospodárne a bezpečne je dôležité najskôr zariadenie uviesť do prevádzky a každoročne vykonávať revíziu tohto zariadenia. Servisní technici tejto spoločnosti teda pre klienta zabezpečujú nielen uvedenie zariadenia do prevádzky, záručný a pozáručný servis, ale aj vykonávanie obhliadok týchto zariadení a zhodnocovanie ich stavu. Servis kotlov vykonávajú servisní technici spoločnosti Viessmann, s.r.o., ktorých osvedčenie bolo vydané touto spoločnosťou. Osvedčenie ich teda oprávňuje k tomu, aby servis kotlov mohli vykonávať. Ak teda majiteľ zariadenia vyrobeného spoločnosťou Viessmann, s.r.o., na tomto zariadení zbadá určité vady, ktoré sa mu veľmi nepozdávajú, nemusí sa obávať kontaktovať servisnú službu tejto spoločnosti. Servisní technici okrem vykonávania pravidelného servisu kotlov tiež klientovi poradia, akým spôsobom sa dá zvýšiť efektivita tohto zariadenia.