Minerálne vody, a.s.

Slovensko sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie krajiny sveta v počte minerálnych prameňov. Vzhľadom na to, že sa jedná o krajinu s malou rozlohou, nájdeme tu viacero významných prameňov. Tieto minerálne pramene sú významné nielen z hľadiska ich dostupného množstva, výdatnosti, ale aj z hľadiska ich chemického zloženia. Aj keď je ich rozloženie v rámci krajiny nerovnomerné, v súčasnosti je známych približne 1 600 prameňov. To je dôvod, prečo sa voda z týchto prameňov začala spracovávať a dostávať priamo do domácností. Preto sa nielen slovenské, ale aj domácnosti okolitých krajín nemusia obávať o svoj pitný režim. Aj keď prameňov je naozaj veľa, nie všetky sú spôsobilé na plnenie do fliaš. Voda z minerálnych prameňov má pozitívne účinky na ľudský organizmus, dôležité však je pitný režim naozaj dodržiavať. Spoločnosť Minerálne vody, a.s., využíva pri zachytávaní a plnení prírodných stolových vôd len tie, ktoré spĺňajú predpísané kvalitatívne ukazovatele. Jedná sa napríklad o obsah chemických prvkov, stálosť hydraulických parametrov či hygienickú nezávadnosť. Spoločnosť Minerálne vody, a.s., má viacero závodov, v ktorých dochádza k tejto činnosti. Jedným z nich je závod v Salvator Lipovce. Na tomto mieste sa produkuje minerálna voda, ktorá pomáha pri žalúdočných problémoch, pri poruchách látkovej výmeny, cukrovke či náchylnostni organizmu k tvorbe močových kameňov. V závode Baldovce sa plní voda, ktorá je významná tým, že je prírodná a slabo mineralizovaná. Tá je rovnako vhodná pri žalúdočných problémoch, pri problémoch so žlčníkom, obličkami, močovými cestami a osteroporózou.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pitny rezimDodržiavať pitný režim je veľmi dôležité. O pitný režim a jeho pravidelné dodržiavanie by sme mali dbať počas celého roka, nielen v letných mesiacoch. Existuje veľké percento obyvateľov, ktorí majú pitný režim zanedbaný a ich organizmus je dlhodobo dehydrovaný, aj keď si to neuvedomujú. Minerálne vody, ktoré produkuje spoločnosť Minerálne vody, a.s.,  okrem toho, že plnia dietetickú funkciu, sú aj zdravým nápojom. Práve minerálne vody plnené touto spoločnosťou môžu byť významným zdrojom pre udržiavanie pravidelného pitného režimu a predchádzaniu dehydratácie organizmu.

Spoločnosť Minerálne vody, a.s., si z veľkého množstva prameňov, ktoré mohli byť využité, vybrala len tie, ktoré spĺňajú spomenuté parametre. Činnosť tejto spoločnosti sa orientuje na zachytávanie a plnenie prírodných minerálnych stolových vôd známych ako Salvator, Baldovská, pramenitej vody pod názvom Savior a vody určenej pre dojčatá s názvom Drobček.

Pitný režim by mal byť teda predmetným záujmom každého z nás. Mali by sme náš organizmus zásobovať vodou niekoľkokrát počas dňa, nielen vtedy, keď je už zle a začne nás, napríklad bolieť hlava. Voda napomáha organizmu k jeho správnej činnosti a chráni tiež aj náš celkový zdravotný stav.