EXTERIERSTAV, s. r. o.

Výstavba rodinného domu je dlhodobý proces plánovania a následnej realizácie navrhovaných krokov. V prvom momente zrejme každý majiteľ uvažuje ako bude vyzerať kuchynská linka, obývačka či kúpeľňa. Interiér je teda prioritou na prvom mieste, exteriér sa teda ešte pred nasťahovaním do nového domu stáva sekundárnym problémom. Ak ste teda vo fáze, že si užívate dom a chcete vyriešiť aj vonkajší priestor, načrtneme ako by mala vyzerať stavba plotu.

Stavba plotu krok za krokom

Stavba plotu krok po kroku

Materiál na stavbu plotu

Materiálov, z ktorých môže byť plot vyrobený, je v dnešnej dobe nespočetné množstvo. Stačí si len porovnať jednotlivé varianty. V nasledujúcich riadkoch si predstavíme ako realizovať stavbu plotu v drôtenom prevedení v jednotlivých krokoch. V prípravnej fáze je najskôr potrebné stanoviť kadiaľ plot povedie. Vzdialenosť jednotlivých stĺpikov od seba by mala byť cca 2,5m a vyhĺbená jama pre každý z nich by mala mať aspoň 30cm x 30cm. Stĺpik následne odporúčame zatiaľ zmesou cementu so štrkopieskom v pomere 1:6. Samozrejmosťou je pridať do zmesi malé množstvo vody. Pri stavbe plotu odporúčame, aby spodný držiak napínacieho drôtu na stĺpiku bol čo najtesnejšie nad úrovňou betónu. Takto osadený stĺpik je potom potrebné pomocou vodováhy vyrovnať vo všetkých smeroch. Prvý stĺpik je nutné podoprieť vzperou, pre ktorú v mieste kontaktu so zemou opäť vyhĺbime jamu. Vzperu do tejto jamy zalejeme betónom. Na prvý a posledný stĺpik následne namontujte držiaky napínacieho drôtu v troch bodoch, hore, na strede a dole. Odstrihnite drôt v potrebnej dĺžke a pripočítajte rezervu cca 10cm. Takto nameraný drôt je potom potrebné nasadiť na tŕň napínača a otáčať okolo trhu. Stavba plotu je týmto približne v polovici svojej cesty. Drôt je potrebné na všetkých medziľahlých stĺpikoch vložiť do držiakov. Pri poslednom stĺpiku je potrebné postupovať ako pri prvom. Drôt je nutné zasunúť do tŕňa napínača a vypnite ho maticovým kľúčom. Dbajte na to, aby drôt nebol príliš napnutý, mohol by totižto prasknúť. Ďalší krok stavby plotu je už spojený s viazacím drôtom. Odviňte kúsok drôtu a pletivovú tyč nasuňte do prvého radu ôk. Drôt potom nasuňte do plotových hákov po celej dĺžke plotu. Prečnievajúce horné a dolné konce pletiva zahnite kliešťami. Predídete tak poraneniu deti či domácich zvierat. Ak sa pýtate, či sa takto postavený plot počas nezvlní a nezmení svoju rovnú štruktúru, tak hovoríme že nie. Stredný napínací drôt sa o to totižto postará. Kvalitné oplotenie, ale aj iné exteriérové práce vám zabezpečí spoločnosť Exterierstav spol. s.r.o., bližšie informácie nájdete na http://exterierstav.sk/.

Bližšie informácie o spoločnosti:

Obchodné meno: Exteriertav spol. s. r. o.

Sídlo: Studené 90044. Most pri Bratislave  

IČO: 47 98 3931

IČ DPH SK: 202 417 32 61

E-mail: exterierstav@gmail.com

Telefonický kontakt: +421 905 806 775